Kontaktné informácie

JUDr. Marcel DOLOBÁČ, PhD.

advokátska kancelária

Žižkova 39

040 01 Košice

Slovenská republika

 

tel./fax. : + 421 55 62 237 09

mob.: +421 905 926 313

email: dolobac@ak-dolobac.eu

 


IČO : 45 007 063

DIČ : 107 627 0448

IČ DPH : SK 107 627 0448

bank. spojenie : Volksbank Slovensko a.s. 

č.ú. 4350295302/3100

 


JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. na väčšej mape